اسفند 29, 1398

پنج عاملی که حیوان شما را در معرض کک و کنه قرار میدهد

🕷کک و کنه ممکن است در محیط اطراف ما پیدا شود و به اسانی خودش را به سگ و یا گربه شما برای تهیه یک وعده […]
اسفند 29, 1398

مزایای عقیم سازی

اولین و مهم ترین مزیت عقیم سازی کاهش جمعیت است. سالیانه دهها هزار حیوان ناخواسته در رنجهای سنی مختلف از هر نوع و نژادی به افراد […]