توصیه های ضروری قبل از مسافرت با حیوان خانگی

اگر از حیوانات خانگی نگهداری می کنید پس میدانید که هنگام برنامه ریزی سفر (خواه برای کار یا تفریح) باید فکری برای نگهداری از آنها بکنید. که ایا انها را با خود میبرید و یا به دست کسی میسپارید. بسیاری از شما صاحبان حیوانات خانگی دوست دارید حیوان خود را نیز به سفر ببرید اما نمیدانید که چگونه یک سفر مناسب برای حیوان خود را فراهم آورید. در اینجا لیستی از توصیه هایی که باید قبل از سفر با حیوان خانگی در نظر بگیرید، ارائه میشود:

1. از برچسب های شناسایی و یا میکروچیپ استفاده کنید.
جدا از آنکه از چگونه سفر میکنید. مسئله استفاده از وسیله شناسایی مناسب قبل از عازم شدن حائز اهمیت است. به هرصورت اگر شما از حیوان خود جدا شوید مدرک شناسایی انها مطمئن ترین راه برای بازگرداندن انها به شما میباشد .علاوه بر مجهز کردن با برچسب شناسایی دامپزشک شما ممکن است توصیه کند که برای آنها میکروچیپ تهیه کنید که زیر پوست حیوان شما قرار داده میشود و اطلاعات تماس را که میتواند با یک اسکنر مورد دسترسی قرار گیرد را ذخیره کند. بدون در نظر گرفتن اینکه چگونه حیوان خود را با مدرک شناسایی تجهیز میکنید، مهم است به طور منظم برچسب های شناسایی و ثبت شدن میکروچیپ ها را کنترل کنید تا مطمئن شوید که دارای به روزترین اطلاعات تماس 📞هستید.

2. استفاده از آرام بخش ها را در نظر بگیرید.💊
در ابتدا آرام کردن حیوان ترسیده با دارو قبل از حمل آنها ممکن است کمی غیر معمول به نظر برسد اما اگر حیوان شما اضطراب شدیدی در یک مکان نا آشنا از خود نشان میدهد مانند مواردی که حیوانات بزرگتری وجود دارد، دادن یک آرامبخش میتواند آنها را از ضربات روحی نجات دهد .با یک دامپزشک مشورت کنید تا ببینید کدامیک از آرامبخش ها برای حیوان شما مناسب باشد ویک نسخه دریافت کنید اگر چه برای تجویز یک ارامبخش یک معاینه کامل هم توصیه میشود.

3. یک بسته مسافرتی حیوان را باخود ببرید.💼
این بسته باید شامل یک نسخه از سوابق پزشکی جاری📋 و همچنین یک بسته کمک های اولیه که شامل مواردی چون گاز، باند، قیچی، محلول های ضدعفونی کننده، دماسنج و داروهایی💊 که حیوان شما در حال حاضر استفاده میکند (مانند داروهای جلوگیری کننده از کک و کنه، مسکن و یا انتی بیوتیک ) …💉